Jak przeprowadzić wyburzanie obiektów na swojej działce budowlanej, żeby nie przysporzyć sobie problemów z polskim prawem?

  • 5 stycznia 2023
  • Bez kategorii
  • 0 Comments
  • admin
Niekiedy się zdarza, że na działce usytuowane są zniszczone a nieusunięte obiekty. Najczęściej nie oddziałują one na koszt działki, z tego też powodu nie tworzą kłopotu dla nabywcy działki. Niestety z upływem czasu stare zabudowania mogą przysporzyć niemało problemów, przez co pierwotne korzyści ulegają obniżeniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Często się okazuje, że zniszczone obiekty nie mogą być włączone do nowego obiektu, więc wymagają rozbiórki. Polskie prawo związane z budową konkretnie precyzuje, kiedy należy uzyskać właściwe pozwolenie na rozbiórkę a kiedy zachodzą prawne odstępstwa. Burzenie budynków nie może zatem zostać przeprowadzone bez koniecznego zezwolenia (co trzeba wiedzieć o wyburzaniu?). Dokumenty należy złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. W dokumentach trzeba podać adres nieruchomości, która ma zostać wyburzona, numer ewidencyjny działki jak też dokładnie opisać zamierzenie związane z budowlanką, a więc podać, że planowana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Dokument winien być własnoręcznie podpisany oraz zaopatrzony w konkretną datę oraz terytorium, w którym został sporządzony.

Myślisz, że wspomniane informacje są absorbujące? Doskonale, więc z pewnością szczegóły tu średnicówka 3 punktowa opublikowane także Cię zaciekawią.

Należy także dołączyć do niego zgodę właściciela budynku na rozbiórkę, opis prac związanych z wyburzaniem. Należy jeszcze zapewnić, że zostanie zapewnione bezpieczeństwo dla ekipy jak też mienia. Niezbędny jest nadto obrys ulokowania budynku na działce. Omówione wyżej papiery mogą być niedostateczne w przypadku trudnych robót budowlanych. Wtedy potrzebny stanie się także konkretny projekt architektoniczny prac wyburzeniowych. Gdy obiekt usytuowany jest na terenach szczególnych, przykładowo: górniczych, konieczne mogą się okazać uzgodnienia, konsultacje jak również pisemne ekspertyzy różnych organów.

Burzenie budynków wymaga zatrudnienia kierownika, który będzie nadzorował przebieg robót. W znaczeniu prawa kierownikiem może być osoba mająca adekwatne umiejętności jak również uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego kierownika budowy jest tworzenie dziennika rozbiórki oraz ochrona miejsca i dbałość o prawidłowy przebieg prac rozbiórkowych. Po uzyskaniu wymaganych pozwoleń można przejść do wyburzania, które z pewnością nie jest prostą czynnością. Opłaca się zatem zlecać rozbiórki specjalistycznym firmom.