Produkujesz coś? Zauważ, jakim sposobem zdołasz udoskonalić działalność swego zakładu!

  • 20 marca 2023
  • Bez kategorii
  • 0 Comments
  • admin
Wszelki przedsiębiorca czynny w przemyśle rozumie, jak kluczowe jest wychwytywanie miernych tworów i wyciąganie ich z taśmy produkcyjnej. Tym więcej zdaje sobie sprawę, jak wspaniale byłoby w ogóle zmniejszać straty wynikające z produkcji niepełnowartościowych towarów.

firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
W przemyśle szerokie przeznaczenie znajdują systemy systemy mgłowe wizyjne (EyeC Polska). Określane są inaczej wizją przemysłową. Są to zestawy rejestratorów, sprzętu oświetleniowego, komputerów i różnych pomocnych sprzętów, których zadaniem jest wyszukanie informacji o nieprawidłowo wytworzonych wytworach oraz przerobienie tychże danych w ten sposób, ażeby skreślić je z taśmy produkcyjnej. Zależnie od klasy kamery oraz dyspozycji obliczeniowej komputera wykonalne jest zbadanie w ten sposób np. koloru, kształtu, faktury czy położenia danego obiektu. Połączenie takiego układu z botami przemysłowymi umożliwia niejako niezwłocznie reagować na zasygnalizowane błędy.
W polskich warunkach systemów wizyjnych eksploatuje się głównie do inspekcji. Tak zwana wizyjna kontrola jakości pozwala na wyeliminowanie fatalnych towarów już po sfinalizowaniu biegu produkcji . Wolno uznać, iż jest to względnie późna reakcja. Z drugiej jednak strony, dzięki temu da się wycofać z przepływu nawet kompletną serię kiepsko wykonanych materiałów, zanim jeszcze trafi do hipermarketów i popsuje opinię producentowi.

W takim razie aplikowanie wizyjnej kontroli jakości musi być już standardem w uznanych zakładach produkcyjnych. Jest to zwłaszcza znaczące w sektorze farmaceutycznym, kosmetycznym czy motoryzacyjnym.