Zajmowanie się danymi osobowymi wymaga właściwego przechowywania

  • 20 marca 2023
  • Bez kategorii
  • 0 Comments
  • admin
Za prawidłowe opakowanie paczki odpowiada zleceniodawca czyli nadawca. Musi on również oddać ją posłańcowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i dostarczenie bez ubytku czy uszkodzenia. Sposób pakowania przesyłek zależy od rodzaju dostarczanego przedmiotu lub towaru.

szafka na dokumenty

Autor: Timm Suess
Źródło: http://www.flickr.com

Aby zapewnić prawidłową asekurację, trzeba uwzględnić trzy podstawowe punkty: łamliwość produktu, otoczenie wysyłki, właściwości opakowania (obszerne opracowanie na dcn.pl). Stale powiększające się tempo cyrkulacji informacji, wymusza na państwie bardzo mocnych pewności ich bezpieczeństwa. Stanowczo najsilniejszą ochronę, oprócz informacji poufnych, zapewnia się danym osobowym. Bezpieczeństwo to gwarantują normy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych mogą być tak instytucje publiczne, jak i wewnętrzne. W przypadku danych pracowników, administratorem danych w odniesieniu do zbioru mieszczącego ich dane osobowe, jest pracodawca. Ustawa, prócz postanowień dotyczących praw osób, których to personalia są zgromadzone, zabezpieczenia tych danych oraz kryteriów ich przetwarzania, mieści katalog podmiotów odpowiedzialnych za ich zabezpieczenie. Jest to głównie organ administracji państwowej – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, także każda struktura porządkowa, niezależnie od jej charakteru, która je przetwarza.

Za pilnowanie poprawności przetwarzania danych i ich bezpieczeństwo (rekomendujemy centrale oddymiania mercor w naszej ofercie) odpowiedzialność ponoszą dwie instytucje: administrator danych osobowych oraz administrator bezpieczeństwa danych. Normy ustawy mają zastosowanie zarówno przy przetwarzaniu danych osobowych w dokumentach, indeksach, księgach, rejestrach i w innych zbiorach ewidencyjnych, jak też w systemach informatycznych. Ustawodawca zobowiązuje, aby każda struktura organizacyjna podjęła wszystkie konieczne sposoby do zabezpieczenia ochrony danych osobowych (nawet pomocna strona, warto zajrzeć), bez względu na to, czy ich rozpowszechnianie odbywa się przy użyciu nośników zwyczajowych, czy za pomocą systemu informatycznego. Wyróżnia równocześnie podmioty, które w danej strukturze powinny czuwać nad prawidłowością, z punktu widzenia aktów prawnych, procesu rozpowszechniania danych osobowych.