Czy wiesz, jak zmienić dostawcę gazu? Wiele osób tego nie wie, lecz jest tego typu możliwość. O czym w takiej sytuacji pamiętać?

Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, również przypadku zakupu gazu, każdy konsument ma prawo wyboru dostawcy paliw gazowych. Zmiana sprzedawcy gazu polega przede wszystkim na zawarciu umowy z nowym, wybranym przez klienta – sprzedawcą, który działa na terenie dystrybutora. Później niezbędne jest rozwiązanie obowiązującej umowy ze sprzedawcą.

Gaz

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jak konsument posiadał do tej pory umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą zawarł tylko umowę sprzedaży, niezbędne jest także zawarcie umowy o świadczenie usług rozpowszechniania paliwa gazowego z dystrybutorem. W świetle dzisiaj obowiązujących przepisów najważniejszym warunkiem rozwiązania umowy w przypadku zmiany sprzedawcy jest upłynięcie czasu wypowiedzenia.

Po podpisaniu umowy z nowym sprzedawcą niezbędne jest zgłoszenie tego zdarzenia dystrybutorowi. Do zrobienia wszystkich tych czynności konsument jest w stanie upoważnić inny podmiot, na przykład innego sprzedawcę. Dystrybutor ma obowiązek zagwarantować konsumentowi paliw gazowych zmianę sprzedawcy, nie później niż w okresie 21 dni od momentu złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, przez odbiorcę albo upoważnionego przez niego sprzedawcę – sprawdź koniecznie.

Taka zmiana sprzedawcy nie może powodować zakłóceń w ciągłości dostaw gazu – zapoznaj się z ofertą na handen.pl. Konsument powinien mieć możliwość sprawdzenia także, czy w umowie firma energetyczna, wbrew przepisom w prawie – nie zastrzegło odmiennej formy zrezygnowania z umowy.

Zobacz w tym miejscu, sprawdź ofertę (https://www.centrumhigieny.pl/pl/c/Noze-do-odblaniarek/183) naszej firmy a z całą pewnością znajdziesz coś ciekawego. Gwarantujemy bardzo atrakcyjne stawki, zatem się nie rozczarujesz!

W przypadku korzystania przez konsumenta z uprawnienia do zrezygnowania umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy, w terminie dziesięciu dni od zawarcia tej umowy albo uzyskania informacji o prawie odstąpienia, przedsiębiorstwo energetyczne nie może żądać od niego tak zwanego odstępnego za skorzystanie z tego prawa. Identycznie sytuacja prezentuje się w przypadku umów zawieranych na odległość.

Lecz uwaga: zawierając umowę z nowym sprzedawcą i wypowiadając dotychczasową umowę, klient musi zapoznać się z terminami wejścia w życie nowej umowy oraz rozwiązania dotychczasowej umowy. Powinniśmy również uważać na tzw.podwójne umowy. Zawarcie zupełnie nowej umowy bez weryfikacji przez konsumenta warunków rozwiązania poprzedniej umowy, wiązać się może z ze złymi skutkami prawnymi które mogą wynikać z na przykład dublowania się umów. To niezwykle ważne, powinniśmy o tym zwłaszcza pamiętać.