Dzierżenie patentu na swój wynalazek to sprawa kluczowa, która daje ochronę własności intelektualnej i barierę dla nieuczciwej konkurencji

  • 21 czerwca 2023
  • Bez kategorii
  • 0 Comments
  • admin
W wypadku kiedy pragnie się nie dopuścić do niezgodności w obecnej gospodarce, patent jest niesamowicie ważną formą ochrony. Obecne mechanizmy rozwoju oparte są bardzo często na innowacji i geniuszu. Często może to być kopiowane i rozpowszechniane bez zgody pomysłodawcy. Co robić w takiej sytuacji, aby uchronić swoje pomysły i nie pozwolić na to, aby nieuczciwa konkurencja niszczyła nasze dobra?

Dokumenty spięte klipsem

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Prostą i błyskawiczną odpowiedzią jest zakupienie patentu. Jest to prawo do wyłącznego wykorzystywania swojego wynalazku przez pewien, określony przez umowę czas. Jeśli inne osoby zaanonsują potrzebę skorzystania z patentowanego przedmiotu, powinni dostać zgodę osoby uprawnionej. Jest też inny rodzaj umowy – mianowicie przeniesienie praw autorskich. Po jej podpisaniu pierwotny właściciel traci wszelkie wskazane w niej przywileje majątkowe i nie ma możliwości już w ogóle z nich korzystać. Przeniesienie praw autorskich wiąże się z tym, że wyłączną osobą uprawioną do wynalazku staje się nabywca, gdyż w praktyce tego typu dokumenty tłumacz przysięgły poznań angielski mają charakter nieodwołalny. Jednakże pomimo wszystko należy mieć świadomość kto może przyznać nam patent na dany wynalazek.

Właściwą odpowiedzią jest biuro patentowe gdańsk. Ma ono w swoich szeregach rzeczników patentowych jak również wielu innych pracowników. Cała kadra to wspaniale wykształceni specjaliści z doświadczeniem i uprawnieniami biegłych sądowych. Prosperują oni w obszarze spraw powiązanych z ochroną własności intelektualnej i przemysłowej. Biuro patentowe gdańsk prowadzi sprawy z pełnomocnictwem kontrahentów przed Urzędem Patentowym RP, sądami, oraz innymi władzami. Pomaga dostać i zatrzymać w mocy patentowej wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, znaki towarowe i symbole geograficzne. Doradza też w sprawach umów licencyjnych albo przeniesienia praw autorskich.

Należy wiedzieć, że kwestia własności przemysłowej i dzierżenia patentu ma na celu niszczenie takiego czynu jak nieuczciwa konkurencja (). Można ją zauważyć szczególnie poprzez wprowadzające w błąd znaczenia usług i produktów, naśladownictwo towarów i wynalazków, nieuczciwa lub zakazana reklama a także fałszywe oznaczania pochodzenia produktów i pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie.