Metody dezynsekcji zboża

  • 1 sierpnia 2023
  • Bez kategorii
  • 0 Comments
  • admin
Różnice w sposobach gazowania ziaren połączone są ze swoistością Wnętrza w jakim ma być przeprowadzona dezynsekcja. Bazą efektywnego zabiegu fumigacji będzie hermetyczna budowla, która zapewni utrzymanie rekomendowanego stężenia gazu przez należycie długi okres.

firma

Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com
Dla fosforowodoru hermetyczność budowli będzie wyjątkowo istotna, gdyż gaz tenże ulatnia się swobodniej i prędzej aniżeli inne fumiganty. Standardową szczelność, w toku zabiegu gazowanie zboża tymże specyfikiem, gwarantują budowle jakie po uszczelnieniu wytrzymują nadwyżkę naporu wewnętrznego od pięćset Pa do 250 Pa poprzez przynajmniej 5 minut po napełnieniu ich ziarnem. W przypadku fosforowodoru ważnym jest utrzymanie jednolITego stężenia przez dostatecznie długi okres dla wykluczenia wszystkich owadów. W celu fumigacji musi być całkowite zwalczenie wszelkich stadiów szkodników magazynowych każdego owada w taki sposób ażeby nie mogła powstać u nich odporność na fumiganty.
Turcja

Autor: Grzegorz Jereczek
Źródło: http://www.flickr.com
Fumigacja zboża w elewatorach. W procedurze tej środek do gazowania zboża stosowany jest na ziarenka, a zatem musi być równomiernie mieszany.

Nie ma co zwlekać, takie niesamowite okazje należy szybko wykorzystywać, zatem nie wahaj się i po prostu sprawdź kompletną ofertę (http://www.termas.pl/).

Tenże sposób zwalczania jest często wykorzystywany w wypadku, gdy porażenie szkodnikami obejmuje całą objętość zboża, bądź jeśli jest dostęp do strumienia ziarna w czasie napełniania silosu bądź przenoszenia zboża z jednego elewatora do drugiego.

Gdy zboże jest gazowane w niedużej, ograniczonej powierzchni czy w cieniutkiej warstwie na powierzchni, kondensacja fosforowodoru może przekraczać 2% objętości powietrza. Jednostka udająca się do pomieszczenia musi być wyekwipowana w aparat tlenowy.