O pierwszej pomocy przedmedycznej

  • 20 czerwca 2023
  • Bez kategorii
  • 0 Comments
  • admin
Pierwsza pomoc to kompleks czynności wykonywanych celem podtrzymania przy życiu osoby poszkodowanej jak też zmniejszenia niepożądanych następstw wypadku przed dotarciem fachowej pomocy.

wypadek samochodowy - pierwsza pomoc

Źródło: www.morguefile.com

Działania te podejmuje osoba znajdująca się na miejscu wypadku, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt leczniczy i medykamenty. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym czy możliwym do założenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może prowadzić do poważnego zaburzenia funkcji organizmu czy też uszkodzenia ciała albo utraty życia oraz nastręcza podjęcia bezzwłocznych leczniczych działań ratunkowych oraz leczenia. Polskie prawo (adwokat wrocław prawo cywilne) nakłada na świadka zdarzenia obowiązek zawiadomienia o zagrożeniu zdrowotnym pogotowia albo innych służb ratowniczych (policja), a również udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzi w obszar tematów związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Jeżeli chodzi o podobne szkolenia pierwsza pomoc jest na pierwszym miejscu, bowiem nasze umiejętności w tymże zakresie mogą przesądzać o czyimś zdrowiu albo życiu.

Zamiarem instruktażu z obszaru pierwszej pomocy jest przekazanie informacji i konkretnych umiejętności z obszaru postępowania a także reagowania w sytuacjach grożących ludzkiemu zdrowiu i życiu (podstawowe i rozszerzone szkolenia pierwsza pomoc). Instruktaże aranżowane przez jednostki szkoleniowe przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a także osób indywidualnych pragnących dobrze opanować zasady udzielania pierwszej pomocy. Instruktaże są stosownie dopasowywane do konkretnej grupy zawodowej jak też zagrożeń zachodzących na stanowiskach zatrudnienia.

Szkolenia nierzadko prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza a także umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia prowadzone przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, filmów jak też fantomów szkoleniowych.

Pierwsza pomoc, udzielona dobrze, ocala życie (wykwalifikowany zespół instruktorów CZARMED). A większość z nas pomoc rannemu ogranicza zwykle do wezwania służb ratowniczych, albowiem paraliżuje nas bojaźń. Boimy się, że możemy mu zaszkodzić. Spróbujmy przełamać lęk, ponieważ udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej przez przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, „kupujemy” rannemu czas konieczny na dojazd fachowych służb. Kłopot jednakże w tym, iż wielu ludzi nie wie, w jaki sposób ratować.