Badanie gruntów jako najlepsza czynność w określeniu typu podłoża

  • 14 lutego 2023
  • Bez kategorii
  • 0 Comments
  • admin
Dołączanie dokumentacji geotechnicznej do wniosku o przyzwolenie na budowę nie jest obowiązujące. Jakkolwiek w interesie właściciela działki leży to, aby budynek był ustawiony na stabilnym podkładzie. Piwnic nie warto budować, gdy woda gruntowa znajduje się bardzo wysoko, bowiem byłoby to skomplikowane technicznie i kosztowne. Jeżeli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podłoże na powierzchni parceli nieraz stoi woda, należałoby pomyśleć o skutecznym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to definiowanie właściwości geotechnicznych podłoża – tu. Geotechnika używa mnóstwo sposobów, dzięki którym analizuje podłoże. Badania gruntu są najlepszą czynnością w scharakteryzowaniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. Żeby poddać próbie warunki gruntowe, wypada zwrócić się o wsparcie do specjalistycznej firmy geotechnicznej, jaka na podstawie paru odwiertów wyznaczy warstwy i typy podkładu, również pułap wód gruntowych.

Badania gruntów są w najwyższym stopniu miarodajne, kiedy jest możliwość scharakteryzować położenie i kontur prawdopodobnego budynku, gdyż wówczas geotechnik wie, w których miejscach wykonać odwierty. Jeżeli parcela jest niezwykle duża i nie wiadomo w dalszym ciągu, gdzie stanie budynek, powinno się dokonać więcej odwiertów, a więc cena badań wzrośnie.

Może Cię zainteresować:

Mimo to, należałoby je zrobić, by uprościć sobie podjęcie decyzji, bo badania zdołają wykazać, w jakim zakresie fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie będzie kłopotliwe, a przez to droższe. Na ogół odwierty – odwierty geotermalne sytuuje się w narożach budynku i opcjonalnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w jakich użytkuje się sondowanie cpt to jedne z dzisiejszych postępowań zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne zezwolą na dokładną diagnostykę danego obszaru prędko i sprawnie.

Kluczowym zakresem sondowania jest badanie ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa posadowienia budowli, budowli ziemnych, podziemnych i nawierzchni drogowych. Na bazie zdobytych parametrów sondowania, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania jest możliwość ustalić typ gruntu i budowę geologiczną gruntu, określić stopień zagęszczenia podkładów miałkich.