Jak powinna wyglądać inwentaryzacja w firmie, jakiego rodzaju narzędzia będą przy tym pomocne

  • 15 lutego 2023
  • Bez kategorii
  • 0 Comments
  • admin
Przy firmach które mają jakieś materiały, środki trwałe czy towary do sprzedaży koniec roku wiąże się z koniecznością wykonania inwentaryzacji. Obowiązek ten nakładają przepisy, dla wszystkich składowych majątku firmy zostały ustalone osobne okresy częstotliwości wykonywania tego typu spisów i należy ich przestrzegać. Podstawową rolą przeprowadzania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, jaki znajduje się w firmie. Jeżeli firma posiada jakiś program magazynowy, to w nim powinny znajdować się aktualne ilości wszystkich materiałów oraz produktów.

Lecz okazuje się często, że w ciągu zwykłej pracy nastąpiły jakieś pomyłki, nie wszystko co zostało wydane z magazynu było rejestrowane w systemie lub coś zostało skradzione. I zadaniem właśnie inwentaryzacji będzie sprawdzenie wszystkich aktualnych stanów i zrobienie porównania z tym, co widnieje w programie, sprawdź inwentaryzacja majątku. Jeśli będą jakieś różnice, to w pierwszej kolejności należy wprowadzić dokumenty, jakie je skorygują, a później dojść z czego się to wzięło.

inwentaryzacja

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Dobrze przeprowadzona inwentaryzacja wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na uzgodnienie stanu faktycznego majątku firmy. Jest również sposobem na to, aby wykryć jakieś niegospodarności czy działania zatrudnionych na szkodę przedsiębiorstwa. Jednak jeżeli chce się ją przeprowadzić w odpowiedni sposób, to trzeba przygotować się do tego odpowiednio i dobrze rozplanować wszystkie prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez odpowiedniego planu i z pominięciem ustalonych procedur będzie po prostu stratą cennego czasu i niepotrzebnymi kosztami.

A koniec końców niewiele da, bo i tak po jego zakończeniu będzie bałagan, który nie na pewno nie pozwoli na ustalenie rzeczywistego stanu firmowego majątku. Przy prowadzeniu inwentaryzacji bardzo się przydają różnego rodzaju narzędzia, takie jak na przykład program do inwentaryzacji środków trwałych. Za ich pomocą da się łatwo przygotować wszystkie dokumenty (zobacz niszczenie danych zgodne z prawem) związane ze spisem, czyli arkusze inwentaryzacyjne i protokoły, a także wprowadzić różnice, które w trakcie sprawdzania się znajdzie.